Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä on kansalaislähtöinen osallisuushanke, jonka avulla mikkeliläisillä yhdistyksillä on mahdollisuus järjestää yhä enemmän matalan kynnyksen toimintaa.  Päätavoite on kaupunkilaisten osallistaminen hyvinvoinnin tuottamiseen yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Hanke perustuu verkostotyöhön ja kokeilukulttuuriin.

Kaupunkilaiset osallistetaan tuottamaan ideoita ja etsimään uusia ratkaisuja palvelujen tuottamiseen, tapahtumien järjestämiseen sekä toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää: Hannu Korhonen, hannu.korhonen@edu.mikkeli.fi 0440 367977

Tuensiirtohankkeet

ESLi järjestää yhdessä MAHL:n ja Työttömien järjestöjen kanssa työttömien liikuntaa ja osallisuutta lisävään kokeilun, jossa järjestetään kuntotestejä, liikuntaneuvontaa ja mahdollistetaan työttömien pääsy matalan kynnyksen liikuntaryhmiin.

Toinen ESLin kokeilu on lähiöliikunta, jossa testataan saadaanko perheet mukaan liikunnan pariin mahdollisimman lähelle kotia.  Lisäksi ESLi järjestää kokeiluna kaikille avoimen liikuntaleirin kesäkuussa. Leirin sisältö syntyy verkostotyöpajojen ideoista. Leiri toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa ja tehdään niin edulliseksi, että hinta ei nouse esteeksi.

Asiantuntijapalvelut ja sopimusasiat: Heino Lipsanen, puh. 0440 651 615 heino.lipsanen(at)esliikunta.fi
Työttömien liikunta: Liisa Haikonen, puh. 044 341 0057, liisa.haikonen(at)esliikunta.fi
Lähiökokeilut: Mari Kurtti, puh. 0440 225 422, mari.kurtti(at)esliikunta.fi
Päiväkotien toiminnalliset vanhempainillat: Anna Parta, puh. 044 341 0077

ESlin tuensiirtohanke toimii 1.1.2016-30-6.2018.

Hankkeen toimenpiteenä toteutetaan pelisisältö kahteen kaupunkiseikkailuun. Järjestetään seikkailun toteuttamiseksi työpaja- ja yhteisötapahtumatoimintaa ja osallistetaan hankkeen kohderyhmä pelin suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen.

Lisätiedot: Jukka Kumpusalo, jukka.kumpusalo(at)mikseimikkeli.fi

MAHL:n hankkeessa kehitetään matalan kynnyksen ja edullisen harrasteliikunnan malleja kaikkiin ikäryhmiin, erityisenä kohderyhmänä nuoret ja työikäiset. Harrastetoimintaa kehitetään kokeilujen kautta ja luodaan yhdessä kohderyhmien kanssa uusia malleja huomioiden erityisryhmien tarpeet. Kaupungin, urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa on tarkoitus tiivistää yhteistyötä. Hankkeessa kehitetään myös harrasteliikunnan seuratoimintamallia, jota voidaan laajentaa valtakunnalliseksi toiminnaksi yhteistyössä VALO Ry:n kanssa.

Hankkeen kesto on 1.1.2016-30.6.2018

Lisätiedot: MAHL:n puheenjohtaja Pasi Pippuri, pasi(at)mahl.fi

www.mahl.fi

Yhdessä Enemmän! -hanke etsii uusia talkoolaisia ja vapaaehtoisia toimijoita, sekä kehittää talkootoimintaa yhdessä Mikkelin tapahtumienjärjestäjien kanssa. Talkootoiminta on hauska harrastus, jossa verkostoidutaan, tutustutaan uusiin ihmisiin sekä saadaan arvokasta työkokemusta. Kuka tahansa voi lähteä mukaan talkoolaiseksi Yhdessä Enemmän -hankkeen kautta. Talkoolaisista rakennetaan rekisteri, ja se on mukana olevien järjestäjien käytettävissä.

Hankkeeseen on lähtenyt mukaan 15 urheiluseuraa, yhdistystä ja tapahtumienjärjestäjää, jotka tarjoavat mahdollisuuden nähdä, kuinka tapahtumat rakentuvat. Lisäksi mukana olevat järjestäjät ovat sitoutuneet tarjoamaan talkoolaisille kaikkea mukavaa ohjelmaa.

Hankkeen kautta järjestämme osallistujille maksuttomia koulutuksia, kuten järjestyksenvalvonta-, tieturva-, hygieniapassi- ja ensiapukoulutusta.

Hanke toimii 1.4.2016-30.3.2017.

Lisätiedot: projektipäällikkö Emmi Nykänen, puh. 044 350 9547, emmi.nykanen(at)mikv.fi

HyMy eli Hyvinvointi Myö Yhdessä –hankkeen tavoitteena lisätä yhteistyötä ESTERYN jäsenjärjestöjen ja muiden organisaatioiden kesken. Lisäksi tavoitteena on lisätä järjestötoimijoiden hyvinvointia ja tehdä järjestötoimintaa houkuttelevammaksi. HyMy -hankkeen toiminta on kaikille avointa. Nykyiset jäsenet saavat lisäarvoa toiminnalleen ja kaikille avoimet -tapahtumat houkuttelevat ulkopuolelta uusia jäseniä. Samalla kehitetään yhdistysten toimintaa viestinnän, uusien osallistumistapojen ja yhteisöllisyyden hengessä.

Tukea hyvinvointiin (liikunta, ravintotieto, kulttuuri, terveyden edistäminen) tarjotaan jäsenyhdistysten jäsenille niin yksilö- kuin ryhmätoimintojen kautta. Konkreettisina keinoina käytetään yksilöneuvontaa, vertaisohjausta, ostopalveluina asiantuntijapalveluja ja luodaan omamittauspalvelu yhdistysten jäsenten käyttöön. Niin yksilö- kuin ryhmätoiminnoissa, luodaan osallistavaa kokeilukulttuuria, jossa hyödynnetään myös yhdistysten omaa osaamista. Kokeilukulttuurin luominen on osa Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hankkeen linjaa.

Hankkeen kesto 1.4.2016-31.12.2016.

Lisätiedot: projektivastaava Heidi Aska-Randelin, puh. 045 669 5507, heidi(at)estery.fi

TUTKA  eli Kaupunki naisille tutuksi –hankkeen tavoitteena  on synnyttää uusi toimintamalli, jonka avulla voidaan vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta ja käynnistää yhteistä vertaiskoulutusta- ja -toimintaa. Hankkeessa kokeillaan vertaisryhmän perustamista ja malleja tukea ryhmän toimintaa jatkuvuuden takaamiseksi. Toimintatapana käytetään kokeilukulttuuria ja verkostotyötä.

Hankkeessa kutsutaan naisryhmiä suunnittelemaan, toteuttamaan ja kokeilemaan erilaista toimintaa Mikkelin alueella. Ryhmä järjestää tutustumisia eri harrastusmahdollisuuksiin, kohteisiin ja toimintoihin, toteuttaa omaa toimintaa ja löytää jokaiselle naisille mieleistä tekemistä. Ryhmän toiminta jatkuu vertaisohjaajien vetämänä kesän jälkeen.

Hankkeen kesto 1.5.2016-30.8.2016

Lisätiedot: hanketyöntekijä Sini Savolainen, puh. 050 339 4932, sini.savolainen(at)mimosa.fi

Vipinäverkko -hankkeen tarpeena on kehittää Mikkelin Työttömät ry:n jäsenille suunnattua toimintaa osallisuuden lisäämiseksi ja uudistaa työttömien viestintää, matalan kynnyksen palveluja, ryhmätoimintaa ja luoda uudenlaista tapaa toimia.

Työttömät ry:n nettisivujen ja sosiaalisen median uudistuksen myötä aktivoidaan uudet ja nykyiset jäsenet luomaan yhdistykselle tarjontaa, palveluita ja ideoimaan uutta toimintaa osallisuustoiminnan myötä.

Hankkeen kesto 1.6.2016-31.12.2016

Lisätiedot: hankevastaava Tiia Horttanainen, toimisto(at)mikkelintyottomat.fi

DeSavo on Etelä-Savon alueella toimiva luovien alojen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää yhteistyötä, verkostoitumista ja tiedon kulkua alueen luovien alojen toimijoiden kesken.

DeSavo ry:n tärkein vuosittainen tapahtuma on 17.9. – 24.9.2016 järjestettävä Mikkeli Art & Design Week (MADWeek). Mad Week on taiteen ja kulttuurin juhlaviikko, jolla halutaan näyttää osaamista sekä miten laajoja vaikutuksia taiteella, muotoilulla ja kulttuurilla on elinympäristöömme ja hyvinvointiimme.

MAD Week on kansalaisia osallistava tapahtuma, sillä siinä kuka tahansa voi järjestää tapahtuman ja osallistua ilmaisiin tapahtumiin. Tapahtumia suunnitellaan yhteisissä työpajoissa, osallistetaan asukkaita ja luovien alojen toimijoita mukaan,

tuetaan erilaisten luovien ja kulttuurialojen toimijoiden verkostoitumista ja menestymisen mahdollisuuksia, synnyttää tekemisenmeininkiä ja lisää alueen matkailullista vetovoimaa.

Lisätiedot: info(at)desavo.fi

Heidi Hasanen, Sanna Hämäläinen, Anttu Kaipainen ja Niko Mikkonen lupaavat, että mikkeliläiset nuoret eivät jää ilman tekemistä tänä kesänä. Heinäkuun ajan nämä neljä nuorta toteuttavat Törkeen hyvä kesä –nimistä hanketta, jossa nuoret järjestävät tekemistä yhdessä muiden nuorten kanssa.  Ajatuksena on, että nelikko toteuttaa mahdollisuuksien mukaan nuorten toivomaa toimintaa pääasiassa arkipäivisin pop up -hengellä. Nuoret pääsevät esittämään omia toiveitaan ja vaikuttamaan kuukauden sisältöön.

- Kaikki toiveet, jotka vaan pystytään toteuttamaan toteutetaan, kertovat nuoret ohjaajat.

Toiminta on suunnattu 13-29-vuotiaille nuorille. Ohjaajat voi tavoittaa helpoiten facebookin, instagramin ja snapchatin kautta.

- Toiveena on, että saadaan tarjottua monipuolista tekemistä mahdollisimman monelle nuorella, kertoo Heidi Hasanen.

- Tässä tarjotaan jotain uudenlaista tekemistä päivään, mitä täällä ei ole aikaisemmin ollut, sanoo Anttu Kaipainen.

Ohjaajat ovat jo suunnitelleet muutamia tapahtumia valmiiksi: luvassa on ainakin vesisotaa, puksusta sekä frisbeegolfia. Lisäksi ohjaajat ovat mukana Urski Race –tapahtumassa, jota vietetään 14-17.heinäkuuta.

- Kaikki toiminta on ilmaista, joten miksei kannattaisi tulla kokeilemaan, sanovat ohjaajat.

Rahoituksensa ohjaajien palkkoja myöten Törkeen hyvä kesä  saa Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankkeesta, jolla rahoitetaan osallisuutta lisääviä kansalaislähtöisiä tuen siirto hankkeita.

Kotipesä löytyi Mikkelin Pelastakaa Lapset ry:ltä

Törkeän hyvä kesä sai ajatuksensa Kaipaisen, Mikkosen, Hasasen ja Hämäläisen ideasta. Nuoret etsivät koko talven sopivaa yhdistystä yhteistyökumppaniksi. Kotipesä löytyi lopulta Mikkelin Pelastakaa Lapset ry:ltä. PuheenjohtajaMerja Pulliainen kertoo, että toiminta sopii hyvin heidän yhdistyksensä periaatteisiin.

- Meidän Eväitä elämälle ohjelmalla haetaan vaikuttavuutta pitkäkestoisen toiminnan kautta, eikä niinkään yksittäisellä avustuksella. Tämä on juuri ohjelmassa haettavaa suoraan nuoreen kohdistavaa toimintaa, sanoo Pulliainen.

- Tässä nuoret ovat itse vertaisohjaajia ja tämä on toimintaa nuorilta nuorille, sen sijaan, että joissain joku vanhempi täti miettisi, mistähän ne nuoret tykkäävät.

Pulliainen toivoo, että Törkeen hyvä kesä –hanke tavoittaisi mahdollisimman paljon Mikkelin alueen nuoria.

- Toivoisin, että myös ne nuoret, jotka jäävät yleensä kotiin aktivoituisivat lähtemään mukaan.

Törkeen hyvä kesä  -ohjelman löytää facebookista: www.facebook.com/torkeenhyvakesa

instagramista: torkeenhyvapaiva ja snapchatista. Heinäkuun 1.päivä heidät tavoittaa Kesäkatu –tapahtumasta sekä heinäkuun aikana useasti myös Kirkkopuistosta.

ESLIValoMikkelin kaupunkiMAHLMikelin kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys Mikke ryVipuvoimaa EU:lta 2007-2013Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto

Liikkumisen unelmavuosi – yhdessä liikkeelle

Liikkumisen unelmavuoden tavoitteena on lisätä mikkeliläisten päivittäistä liikkumista ja urheilua, löytää kokeilujen avulla uusia pysyviä toimintamalleja sekä lisätä yhteistyötä eri toimijatahojen kanssa. Toiminnan keskeinen ajatus on verkostomaisesti kokeillen löytää ratkaisuja liikkumattomuuteen ja siitä aiheutuviin haasteisiin ja kustannuksiin.

Liikkumisen unelmavuosi -kokeilun keskiössä ovat kaikenikäiset mikkeliläiset, heidän toiveensa ja ideansa Liikkumisen unelmavuoden toteuttamisessa. Kokeilut perustuvat yhteiseen ideointiin ja nopeaan ketterään toteutukseen innostavalla ja osallistavalla tavalla. Liikkumisen unelmavuosi alkaa 1.10.2015. Vuoden mittaisen systemaattisen kokeilutoiminnan tuloksena syntyy Liikkumisen unelmavuoden konsepti, jota hyödynnetään Suomi 100 vuotta -juhlavuonna. Juhlavuoden teemana on YHDESSÄ.

» Mikä